Vrijwilligersbeleid

Onderstaande informatie vindt u ook op de website www.vrijwilligerswerk.nl

 

Borging vrijwilligersbeleid

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Wanneer (eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om verbetering te realiseren. Het vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in een organisatie.

Download het handboek vrijwilligersbeleid (pdf)

 

Handboek 5 X B

De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Druk bezet, van jong tot oud, vragen zij een andere benadering van het vrijwilligerswerk. Inmiddels zijn er veel instrumenten en publicaties over het vinden en binden van de nieuwe vrijwilliger verschenen. Die grote hoeveelheid informatie is in dit boek gebundeld, met de 5xB als leidraad. Met deze uitgave kunnen vrijwilligersorganisaties, ondersteuningsinstellingen en trainers in het veld van vrijwillige inzet vrijwilligersbeleid, trainingen en cursussen vormgeven.

Download het handboek 5xB (pdf)

 

Quickscan Vinden en Binden

Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een regelmatig terugkerend actiepunt. QuickScan om stap voor stap na te gaan hoe een organisatie/afdeling vrijwilligers vindt en bindt en hoe dit verbeterd kan worden.

Download de Quickscan.

 

Basisboek vrijwilligersmanagement

De vrijwilliger van vandaag sms’t en twittert met pubers, doet vrijwilligerswerk tijdens een vakantie, organiseert een festival, zet een beachvolleybaltoernooi op of zit in het bestuur van de bibliotheek. Vrijwilligers doen dit een kortdurende periode of jarenlang, virtueel of face-to-face. De uitdaging voor de vrijwilligersmanager is om de motivatie en plezier van deze moderne vrijwilliger te combineren met de professionaliteit van het vrijwilligerswerk. De kern van het managen van vrijwilligers is het managen van motivatie! Het Basisboek vrijwilligersmanagement biedt een combinatie van theorie en ervaringskennis en is daarmee een zeer praktijkgerichte handleiding voor dit managen van motivatie.

Lees meer en bestel.

 

Handboek voor Vrijwilligersorganissaties

Veel organisaties hebben ondersteuning nodig bij het werven van nieuwe vrijwilligers, het inzetten van hun talenten en aanboren van financiële mogelijkheden. Het ‘Handboek voor vrijwilligersorganisaties’ biedt organisaties gedegen informatie en praktische tips over onder meer vrijwilligersbeleid, wet- en regelgeving, communicatie, sociale media en fondsenwerving.

Download het handboek (pdf).

 

Zorg beter met vrijwilligers. Toolkit voor beroepskrachten.

Een Toolkit met informatie, checklists, praktische itps, scholingsmateriaal en hulpmiddelen om de inzet van vrijwilligers goed en structureel te regelen. De Toolkit ondersteunt organisaties die de inzet van vrijwilligers optimaal willen organiseren. Een groot aantal praktijkvoorbeelden stond aan de basis van deze toolkit. De focus in deze toolkit ligt bij vrijwilligerswerk in en vanuit zorgorganisaties. Aan het project 'Zorg beter met vrijwilligers' hebben vijftien koploperorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg deelgenomen om het vrijwilligerswerk en de positie van vrijwilligers binnen hun organisatie te versterken.

Download de toolkit.

 

Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld

Het eerste deel van het boek biedt een fundament van kennis over mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en zorgnetwerken. Op dit fundament bouwt het tweede deel verder. In dat deel is juist aandacht voor de praktijk: Hoe werkt de social worker het beste samen met mantelzorgers en vrijwilligers?

Lees meer en bestel

 

Praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken

Een organisatie die met vrijwilligers werkt moet van alle markten thuis zijn. Een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet en regelgeving, mensen aansturen en vrijwilligers werven. Het PEP E-boek biedt u allerlei informatie, kennis, hulpmiddelen en tools waarmee u in korte tijd uw organisatie kunt versterken, professionaliseren en efficiënter kunt werken aan een gezonde bedrijfsvoering.

Lees meer

 

Bron:www.vrijwilligerswerk.nl

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.