Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   CliŽntenplatform Werk & Inkomen in de gemeente Hellendoorn
Adres   Constantijnstraat 32a
Postcode / laats   7442 ME Nijverdal
Contactpersoon   Erna Nijhoff
Wanneer bereikbaar   voortdurend per mail
Functie contactpersoon   secretaresse
E-mailadres   clientenplatform@stichtingdewelle.nl
Telefoon   0548 638 810
Tweede telefoon  
Website   http://clientenplatform-hellendoorn.nl
Doelstelling organisatie   Het CliŽntenplatform komt op voor inwoners van gemeente Hellendoorn met een laag inkomen die, om welke reden dan ook, onvoldoende kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het platform met vertegenwoordig(st)ers uit alle geledingen van de Hellendoornse samenleving is de spreekbuis voor deze doelgroep.
Activiteiten   Het CliŽntenplatform Werk & Inkomen is in 2000 voortgekomen uit het Netwerk Sociale Zekerheid en het Samenwerkingsverband van DiaconieŽn en Caritasinstellingen in de gemeente Hellendoorn. Het platform houdt zich bezig met gemeentelijk beleid op het gebied van minimuminkomen, zoals het minimabeleid, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, schuldhulpverlening en het subsidiebeleid. Het CliŽntenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders of aan het hoofd van de afdeling Werk en Zorg van de gemeente Hellendoorn. De adviezen die het Clientenplatform vanaf 2019 gegeven heeft aan B&W zijn te vinden op de website onder 'home'. Het platform overlegt gemiddeld 6x per jaar met de gemeente en onderhoudt goede contacten met alle betrokkenen. Het CliŽntenplatform vergadert meestal 1 keer per 2 maanden. Als er dringende zaken aan de orde zijn, wordt zonodig extra vergaderd. De afgelopen jaren heeft het platform de gemeente geadviseerd over zaken als: - het verbeteren van diverse minimaregelingen - een betere samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties - het gemeentelijke terugkeerbeleid bij vluchtelingen - wanneer er bijzondere bijstand verstrekt kan worden
Sector   Maatschappij
Aantal vrijwilligers   5-10
Aantal beroepskrachten   0-5
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.