E-maatjes

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.

LET OP: Dit is een vacature uit ons archief, deze is niet meer actueel.
Titel vacature   E-maatjes
Taakomschrijving   Ondersteunen van mensen d.m.v. chatcontact vanuit je eigen huis voor een organisatie die hulp- en dienstverlening bied op allerlei levensterreinen waar mensen persoonlijk of maatschappelijk 'in de knel' kunnen komen.
Werksoort  
Doelgroep   volwassenen
Activiteit   informatie & advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden  
Begindatum   04-09-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   04-09-2014 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand    uren per 
Bijzondere voorwaarden   Kunnen werken met de computer d.m.v chatten. Over goede contactuele vaardigheden beschikken en het hart op de juiste plek hebben.
Inwerkmethode en begeleiding   ja
Scholing   True
Onkostenvergoeding   True
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Humanitas
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Stationsplein 37b
Werkadres: Postcode en Plaats   7201 MH ZUTPHEN

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!