Wijkhoofd/collectant

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.

LET OP: Dit is een vacature uit ons archief, deze is niet meer actueel.
Titel vacature   Wijkhoofd/collectant
Taakomschrijving   Wij zoeken wijkhoofden voor Hellendoorn zuid/west en Groot-Lochter. Wil jij je inzetten voor ZOA vluchtelingenzorg? De collecte is bedoeld voor eerste opvang voor vluchtelingen en ontheemden in oorlog of rampgebied.
Werksoort  
Doelgroep   allochtonen / vluchtelingen / migranten
Activiteit   collectes
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden  
Begindatum   06-03-2014 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   06-03-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand    uren per 
Bijzondere voorwaarden   Organisatietalent en een motiverende instelling.
Inwerkmethode en begeleiding   ja
Scholing   False
Onkostenvergoeding   False
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   ZOA Vluchtelingenzorg
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!