Automaatje

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Automaatje
Taakomschrijving   ANWB AutoMaatje is in gemeente Hellendoorn van start gegaan. Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer ge´soleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is moeilijk. Ook in de gemeente Hellendoorn zitten veel mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks nog uit hun huis en raken zij in een isolement. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten. De professionals van ANWB en Stichting De Welle/HellendoornDoet! bieden het AutoMaatje platform waarop dit duurzaam mogelijk is. Wilt u ook een AutoMaatje worden voor minder mobiele plaatsgenoten? Neem dan contact met ons op.
Werksoort   Vervoer
Doelgroep   - NIET GESPECIFICEERD -
Activiteit   vervoer
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg, op afroep
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   In het bezit van een geldig rijbewijs, sociaal, in staat om een gezellig gesprek aan te knopen met mensen in de auto, oog voor veiligheid op de weg. In bezit van eigen auto.
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding   De ritkosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden   Er wordt een VOG gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed.
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Stichting De Welle - Automaatje
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32a
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!