Begeleider enthousiaste kookgroep

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Begeleider enthousiaste kookgroep
Taakomschrijving   Het kookgroepje bestaat uit 4 5 mannen die elke twee weken op maandagavond bij elkaar komen met wisselend 2 begeleiders. De mannen wonen zelfstandig en koken bijna zelfstandig. De vrijwilliger doet van te voren de boodschappen en stuurt hier en daar wat bij.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   mensen met verstandelijk / lichamelijk / zintuiglijk beperking
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   17.00-19.30/20.00
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met de doelgroep, LVB (Licht Verstandelijk Beperkt)
Inwerkmethode en begeleiding   De vrijwilliger draait een keer mee om ingewerkt te worden en zal daarna de kookgroep zelfstandig begeleiden. Iemand van het ambulante team zal contact onderhouden met de vrijwilliger.
Scholing   -
Onkostenvergoeding   De kosten van het eten worden gedeeld door de deelnemers. De vrijwilliger mag gratis mee eten.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Baalderborggroep Ambulant Team Regge
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!