Voorzitter(Landelijk)(aspirant bestuursfunctie)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter(Landelijk)(aspirant bestuursfunctie)
Taakomschrijving   Taken: → Is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor beleidsbepaling en -uitvoering en geeft uitvoering aan het vastgestelde beleid. → Geeft leiding aan de bestuursvergaderingen van Amivedi, zorgt voor goede onderlinge samenwerking, en neemt eindbeslissing bij eventueel staken van stemmen. → Zorgt voor goede taakverdeling en onderlinge vervanging in het bestuur. → Is zowel voor individuele bestuursleden als voor het bestuur als geheel ondersteunend en adviserend bij problemen. → Ontwikkelt visie en initieert in voorkomend geval specifieke acties samen met het bestuur, zowel binnen als buiten Amivedi. → Anticipeert op vragen, behoeften en ontwikkelingen binnen en buiten Amivedi. → Waarborgt de continu´teit binnen het bestuur, stelt samen met de secretaris de agenda op voor bestuursvergaderingen, en is eindverantwoordelijk voor die agenda.
Werksoort   Informatie & Advies
Doelgroep   dieren
Activiteit   bestuur & onderzoek
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   diverse
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   30 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Amivedi
Werkadres: Organisatie   vanuit huis
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats   2505AA Den Haag

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!