Begeleider zwemmen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Begeleider zwemmen
Taakomschrijving   Samen met een autistische vrouw zwemmen en haar helpen met omkleden e.d.
Werksoort   Maatjeswerk
Doelgroep   mensen met verstandelijk / lichamelijk / zintuiglijk beperking
Activiteit   activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   16-07-2021 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   16-07-2022 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Je kunt goed omgaan met een autistisch iemand en vindt het leuk om samen te zwemmen.
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   False
Onkostenvergoeding   False
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   De Twentse Zorgcentra
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Den Alerdinck 2
Werkadres: Postcode en Plaats   7608 CM ALMELO

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!