Gastdocent voor het basisonderwijs(vrijwillig)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gastdocent voor het basisonderwijs(vrijwillig)
Taakomschrijving   Kom in actie voor het Rode Kruis! Vind jij het leuk om (gast-)lessen te verzorgen in het primair onderwijs, heb je door de week wat tijd beschikbaar en draag je graag iets bij aan een maatschappelijke organisatie? Dan zoeken we jou! In ons team is plaats voor gastdocenten die het leuk vinden om samen met andere vrijwilligers onderwijsactiviteiten te verzorgen. De door het Rode Kruis ontwikkelde activiteiten voor basisscholen behandelen onderwerpen als aardbevingen, overstromingen, extreme hitte en EHBO. Het educatieteam houdt zich bezig met het geven van gastlessen en activiteiten met als doel: het vergroten van respect, zelfredzaamheid en hulpbereidheid onder zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Wat ga je doen? Je gaat één of meer van de volgende soorten lessen verzorgen: “Woeste Wereld” (over natuurrampen), “Help! EHBO skills voor jou” en onze nieuwste activiteit: ´de Pleisterrace”. Kijk voor een indruk van onze gastlessen op onze website: lesmateriaal voor het basisonderwijs. · Je verzorgt minimaal 8 gastlessen per jaar. · Je geeft de lessen op scholen voor basisonderwijs, samen met een collega-vrijwilliger.Incidenteel kun je (als je dit wilt) ook ingezet worden op speciale activiteiten van sportverenigingen, scouting, kindervakantieweken en bij evenementen.
Werksoort   Onderwijs
Doelgroep   jeugd (kinderen en jongeren): 0 - 12 jaar
Activiteit   educatie
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg, minimaal 8 gastlessen per jaar
Begindatum   02-03-2023 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wie ben jij? · Je vindt het leuk om voor een groep te staan (ervaring met lesgeven is een pré). · Je hebt affiniteit met de doelgroep (leerlingen van 8-12 jaar). · Je bent regelmatig tijdens schooltijden beschikbaar. · Je bent digitaal vaardig; in de lessen wordt gebruik gemaakt van online lesmateriaal. · Je onderschrijft de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis. Wat kun je van ons verwachten? Om je vertrouwd te maken met het lesmateriaal en ons gedachtengoed volg je eerst enkele online modules en één of meer trainingen op een locatie in de regio. Naast het lesinhoudelijke deel is er ook aandacht voor EHBO en didactiek. Ook zijn er periodieke regiobijeenkomsten met de andere vrijwilligers uit het team.
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding   Gemaakte kosten en kilometers
Overige bijzonderheden   Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere
Naam van de organisatie   Rode Kruis district Twente
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!