Bezoekvrijwilliger

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bezoekvrijwilliger
Taakomschrijving   Binnen een woonvorm in Almelo is een vacature ontstaan voor een: Bezoekvrijwilliger (M) 1x per week, door de weeks op een avond of in het weekend op zaterdagmiddag Functie-informatie: De woonvorm is voor mensen met een licht verstandelijke beperking, het is een gemengde groep. F. is één van deze cliënten. F. is een leuke sociale man van 58 jaar. Hij is hulpvaardig en kan erg genieten van dingen die hem interesseren en uitdagen. Hij is kort te boeien. F. heeft behoefte aan kaders, grenzen waarbinnen hij zich kan bewegen en invloed kan ervaren. Hij heeft een leuk gevoel voor humor. Hij is gebaat bij duidelijkheid en structuur, zo begrijpt hij situaties beter.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   mensen met verstandelijk / lichamelijk / zintuiglijk beperking
Activiteit   welzijn & zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Op een doordeweekse avond of op zaterdagmiddag, bijvoorbeeld 1,5 uur
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Bent u iemand: Die geduldig is, vriendelijk, humorvol en duidelijkheid kan bieden. Die affiniteit heeft met mensen met een licht verstandelijke beperking. Die 1x per week beschikbaar is, tijden zijn flexibel. Iemand die voor langere periode kan, minimaal 1 jaar, om een goed contact op te bouwen. Liefst een man die de Turkse taal machtig is.
Inwerkmethode en begeleiding   ja
Scholing   nvt
Onkostenvergoeding   Reiskosten- (0,30 per km) en onkostenvergoeding.
Overige bijzonderheden   Om in aanmerking te komen voor een vrijwilligersplek binnen De Twentse Zorgcentra, is het noodzakelijk een Verklaring omtrent Gedrag te overhandigen. De informatie hiervoor ontvangt u van de coördinator vrijwilligerswerk.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   De Twentse Zorgcentra
Werkadres: Organisatie   De Twentse Zorgcentra
Werkadres: Straat+Huisnr   Den Alerdinck 2
Werkadres: Postcode en Plaats   7608 CM

Bekijk ook onze 10 meest recente vacatures!